Onderwerp

Zero-emissie in de praktijk

Uitstoot CO2, stikstof en fijnstof

CROW-KpVV berekent sinds 2017 de CO2-footprint van het regionale openbaar vervoer en sinds kort ook de uitstoot van fijnstof en stikstof.

Het aandeel voertuigkilometers met elektrische bussen verdubbelde in 2020 van 7,0 naar 13,6%. Daardoor daalt de CO2-uitstoot per buskilometer verder. Was die in 2017 nog 909 gram, via 890 gram in 2018 en 831 gram in 2019, zijn we in 2020 uitgekomen op 738 gram CO2 per buskilometer. Dit is 11,2% minder dan in 2019. En het gemiddelde van alle ov-bussen, van groot tot klein. Door de Corona-crisis halveerde het aantal reizigerskilometers, terwijl de afschaling van het aantal voertuigkilometers beperkt bleef tot ongeveer 8%. Het gevolg van deze verschillende ontwikkelingen is dat de CO2-uitstoot per reizigerskilometer flink hoger is in 2020 dan in 2019. De CO2-footprint in het regionale openbaar vervoer ging van 63,4 gram CO2 per reizigerskilometer in 2019 naar 97,7 gram in 2020 (well to wheel).

De stikstofuitstoot van ov-bus en regionale trein is in 2020 met 30% afgenomen ten opzichte van 2019. Van 1061 ton in 2019 daalden de stikstofemissies naar ongeveer 738 ton in 2020. De uitstoot in 2019 bedroeg ongeveer 2% van de totale NOx-uitstoot van al het wegverkeer in Nederland (RIVM 2019).

Ook de fijnstofuitstoot is in kaart gebracht. De onderste kaart toont de stikstofuitstoot van het regionale openbaar vervoer in 2020 per vierkante kilometer. Met name de uitstoot van de regionale dieseltreinen in het noorden en oosten is goed zichtbaar.

 

Voor de nieuwste cijfers zie de kennispublicaties hieronder. 

Kennispublicaties met onderwerp

Zero-emissie in de praktijk