Onderwerp

Waterstofbussen

Waterstof biedt een kans voor met name de wat langere omlopen. Als bussen langere afstanden moeten rijden dan voldoet batterij-elektrisch niet. De verwachting is dat er een opschaling zal komen zodra de kosten voor een waterstofbus met bijbehorend waterstofsysteem kunnen concurreren met elektrische bussen. Tot nu toe is het voor een vervoerder financieel interessanter om voor een elektrische bus te kiezen. Maar er zijn veel marktpartijen die baat hebben bij de ontwikkeling van een waterstofeconomie, en die partijen zijn bereid een deel van de investeringen voor hun rekening te nemen. Daarnaast dragen EU-projecten als JIVE 1 en 2 bij aan de groei van een waterstofvloot. En dergelijke projecten bieden bovendien een platform voor partijen om kennis te delen. Lastig voor het volledig open delen van kennis is wel dat de partijen in een dergelijk platform natuurlijk ook concurreren om dezelfde Europese subsidie.

Bron: Zero-emissiebus: hoe doe je dat? van CROW-KpVV

Rijkswaterstaat heeft in september 2020 een brochure gepubliceerd over de status van waterstofbussen in Nederland. 

Kennispublicaties met onderwerp

Waterstofbussen