Staat van de zero-emissiebussen 2023

Staat van de zero-emissiebussen 2023

Met de Staat van de zero-emissiebussen 2023 laat CROW-KpVV zien hoever de ov-sector in Nederland is gevorderd met de doelstellingen uit het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus (BAZEB). Voor het BAZEB-akkoord tekenden in 2016 het IPO, de...