KENNIS PUBLICATIE

Zero-emissiebus – Is er nog een onrendabele top?

26 mrt 2024

Op verzoek van CROW-KpVV heeft Tanja TopConsult opnieuw alle meerkosten berekend voor de inzet van zero-emissiebussen ten opzichte van die van dieselbussen. Bij de inventarisatie van de ‘onrendabele top’ van elektrische bussen spelen de oplaadkosten een grote rol.

In 2020 en 2021 bracht Tanja Topconsult al rapporten uit voor CROW over de onrendabele top van zero-emissiebussen. Voor de meest recente update hield het bureau een enquête en aanvullende interviews onder partijen in de ov-markt, en een beknopt literatuuronderzoek.
 
Uit de rondgang in de ov-markt blijkt dat berekeningen over de gehele levensduur van bussen, de Total Cost of Ownership (TCO), steeds meer worden toegepast om verschillende aanbieders van elektrische bussen en infrastructuur met elkaar te vergelijken, en niet langer om de vergelijking te maken tussen diesel- en elektrische bussen. In die zin is de ‘onrendabele top’ minder relevant geworden. Interessanter zijn nu de besparingsopties aan de infrastructuurkant.

Categorieën

Batterij-elektrische bussen | Kosten en financiering van zero-emissie | Waterstofbussen

Trefwoorden

onrendabele top