Onderwerp

Batterij-elektrische bussen

In 2021 heeft het Platform Duurzaam OV en Spoor een rapport uitgebracht dat specifiek ingaat op energievraagstukken: Duurzame energievoorziening voor OV en spoor: opgaven, initiatieven, kansen. Het rapport vat de oogst samen van anderhalf jaar onderzoek en discussie in de Projectgroep Energievoorziening van het Platform Duurzaam OV en Spoor en doet aanbevelingen over vervolgacties. Het onderzoek richt zich voornamelijk op elektriciteit en summier op waterstof. Centrale vraag in het onderzoek is: hoe kunnen vervoerders en ov-autoriteiten ervoor zorgen dat vraag en aanbod van duurzame energie goed op elkaar worden afgestemd?

Het openbaar vervoer kan de energievraag en daarmee het aanbod meer voorspelbaar maken door pieken te helpen afvlakken. Dat is mogelijk door uitgesteld laden op de depots en dalen in de stroomvoorziening te benutten voor bijvoorbeeld waterstofproductie. Het beter organiseren van de duurzame energieketen leidt tot kostenvoordelen.

Ov-autoriteiten kunnen een bijdrage leveren door dure netaansluitingen voor meerdere doeleinden te gebruiken. En in de concessieovereenkomst kunnen ze opnemen dat vervoerders moeten meewerken om lokaal opgewekte energie af te nemen.

Kennispublicaties met onderwerp

Batterij-elektrische bussen