Elektrische bus aan laadpaal

KENNIS PUBLICATIE

Uitstoot ov-bussen bij verschillende energiedragers

3 Jan 2022

De omschakeling naar alternatieven voor dieselbussen gaat steeds sneller. Belangrijkste argument om over te gaan op schone bussen is het milieu. OV-bussen op alternatieve energiedragers stoten aanzienlijk minder uit. Hoeveel ongeveer? In een overzichtelijke infographic toont het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitstoot van alternatieve energiedragers ten opzichte van diesel Euro VI. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen emissies die effect hebben op de klimaatverandering (CO2: Tank-to-Wheel (TTW) en Well-to-Wheel (WTW)) en op de luchtkwaliteit (NOx, stikstofoxide). Deze emissiewaarden gelden bij een gemiddelde inzet.

Bij zowel groene elektriciteit als waterstof zijn alle waarden gereduceerd tot 0. Grijze waterstof, bijvoorbeeld geproduceerd met aardgas, zorgt voor een reductie tot 0 bij de directe uitstoot maar kent bij Well-to-Wheel nog steeds 75% van de CO2 uitstoot van een conventionele Euro VI dieselbus.

Open de infographic

Categorieën

Batterij-elektrische bussen | Waterstofbussen

Trefwoorden

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Uitstoot, Zero-emissie