KENNIS PUBLICATIE

Kansen voor transitie naar zero-emissiebussen

23 dec 2021

Bijna 60% van de diesel- en gasbussen in het Nederlandse openbaar vervoer kan een-op-een worden vervangen door zero-emissiebussen. Dat blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau DUINN in opdracht van CROW-KpVV, op basis van de businzet in 2020.

Als bussen alleen ‘s nachts kunnen worden opgeladen komt 43% van alle brandstofbussen in aanmerking voor vervanging door elektrische bussen: 1.737 stuks. Zijn er mogelijkheden om de bussen ook tussentijds op te laden met pantograaf dan kan 83% van de bussen op diesel of gas plaatsmaken voor zero-emissiebussen (3.273 bussen). Voor de overige 17% zijn extra laadtijd, extra voertuigen of waterstofbussen nodig.

CROW-KpVV vroeg DUINN te onderzoeken hoe de dagelijkse inzet van bussen verder kan worden geëlektrificeerd, per ov-concessie. Opvallend noemt DUINN het hoge aantal kilometers dat de elektrische bussen dagelijks rijden. In sommige concessies meer dan 400 kilometer per dag. Dat biedt kansen voor de transitie naar zero-emissie.

Nu ook laadtijd onderzocht

De energiedichtheid van de batterijpakketten neemt toe, voertuigen worden lichter en de laadinfrastructuur wordt steeds efficiënter benut. Elektrische bussen kunnen, met de huidige stand van de techniek, per dag 350 kilometer op een batterijlading rijden. In combinatie met opportunity charging rijden sommige bussen al meer dan 500 kilometer per dag. 

Behalve naar actieradius is in dit onderzoek voor het eerst gekeken naar de beschikbare laadtijd, verdeeld naar laadtijd op de nachtstalling en laden overdag. De laadtijd geeft een beter beeld van de benodigde laadinfrastructuur en mogelijke laadmomenten van batterij-elektrische bussen dan alleen de actieradius.

Categorieën

Onderweg met zero-emissie | Waterstofbussen

Trefwoorden

businzet, CROW-KpVV, DUINN, laadtijd, vervanging