Zero Emissie Bus

Gesorteerd over vijf onderwerpen vind je hier actuele informatie en naslagpublicaties over zero-emissiebusvervoer. 

Nederland is koploper binnen Europa met betrekking tot zero-emissiebusvervoer. Deze site is de plek voor organisaties en professionals die daar een bijdrage aan willen leveren. Vertrekpunten zijn de doelstellingen zoals opgenomen in het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus. In dat kader zijn diverse kennisdocumenten en handige tools ontwikkeld. Ze zijn geclusterd in onderstaande vijf onderwerpen.

Deze site is een gezamenlijk initiatief van de ondertekenaars van het Bestuursakkoord, DOVA en CROW-KpVV om zo de kennisdeling over zero emissie te faciliteren.

Heb je zelf een bijdrage? Neem contact op!

Hoever zijn we met zero emissie?

Alle monitorgegevens over zero emissie openbaar vervoer; het aantal batterij-elektrische voertuigen, waterstofbussen en de uitstoot van CO2 per reizigerskilometer. Op termijn komt ook de stikstofuitstoot aan de orde. In de monitoring wordt daarnaast gekeken naar de ontwikkeling in Europa.

Meer over dit onderwerp >

Zero emissie, zó doe je dat!

Praktische handreikingen en tips om te komen tot zero-emissiebusvervoer. De tips zijn gericht op de opdrachtgevers van het openbaar vervoer. Welke keuzes zijn er? En wat zijn ervaringen elders in Nederland, bijvoorbeeld rondom de overname van materieel.

Meer over dit onderwerp >

Kosten & financiering

Het TCO-model berekent alle kosten van bussen, laadinfrastructuur, exploitatie, en de maatschappelijke baten en geeft die op inzichtelijke wijze weer. Daarnaast is er in dit onderdeel aandacht voor de ‘onrendabele top’, de financieringsopties en het assetmanagement van zero-emissiebussen.

Meer over dit onderwerp >

Waterstof

Waterstof biedt een kans voor met name de wat langere omlopen. Als bussen langere afstanden moeten rijden dan voldoet batterij-elektrisch niet. De verwachting is dat er een opschaling zal komen zodra de kosten voor een waterstofbus met bijbehorend waterstofsysteem kunnen concurreren met elektrische bussen.

Meer over dit onderwerp >

Energievraagstukken

Informatie over de energie die gebruikt wordt voor de zero-emissievoertuigen. Daarnaast vind je hier binnenkort een laadkaart waar ov-knooppunten en energievoorziening met elkaar in verband worden gebracht.  

Meer over dit onderwerp >

Hoever zijn we?

Alle monitorgegevens over zero emissie openbaar vervoer; het aantal batterij-elektrische voertuigen, waterstofbussen en de uitstoot van CO2 per reizigerskilometer. Op termijn komt ook de stikstofuitstoot aan de orde. In de monitoring wordt daarnaast gekeken naar de ontwikkeling in Europa.

Meer over dit onderwerp >

Zero emissie, zó doe je dat!

Praktische handreikingen en tips om te komen tot zero-emissiebusvervoer. De tips zijn gericht op de opdrachtgevers van het openbaar vervoer. Welke keuzes zijn er? En wat zijn ervaringen elders in Nederland, bijvoorbeeld rondom de overname van materieel.

Meer over dit onderwerp >

Kosten & financiering

Het TCO-model berekent alle kosten van bussen, laadinfrastructuur, exploitatie, en de maatschappelijke baten en geeft die op inzichtelijke wijze weer. Daarnaast is er in dit onderdeel aandacht voor de ‘onrendabele top’, de financieringsopties en het assetmanagement van zero-emissiebussen.

Meer over dit onderwerp >

Waterstof

Waterstof biedt een kans voor met name de wat langere omlopen. Als bussen langere afstanden moeten rijden dan voldoet batterij-elektrisch niet. De verwachting is dat er een opschaling zal komen zodra de kosten voor een waterstofbus met bijbehorend waterstofsysteem kunnen concurreren met elektrische bussen.

Meer over dit onderwerp >

Energievraagstukken

Informatie over de energie die gebruikt wordt voor de zero-emissievoertuigen. Daarnaast vind je hier binnenkort een laadkaart waar ov-knooppunten en energievoorziening met elkaar in verband worden gebracht.

Meer over dit onderwerp >

Recente Kennispublicaties

Zero Emissie Bus is powered by