NIEUWS

Staat van de zero-emissiebussen 2023: verduurzaming blijft op peil

3 mei, 2024 | Batterij-elektrische bussen, Kosten en financiering van zero emissie, Onderweg met zero emissie, Waterstofbussen

De Staat van de zero-emissiebussen 2023 van CROW-KpVV laat zien dat ‘slechts’ 136 nieuwe elektrische bussen zijn ingestroomd vorig jaar. Positief is dat het wagenpark steeds duurzamer wordt en dat de CO2-uitstoot gestaag daalt.

Met de Staat van de zero-emissiebussen 2023 laat CROW-KpVV zien hoever de ov-sector in Nederland is gevorderd met de doelstellingen uit het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus (BAZEB).

In de 2023-uitgave heeft CROW-KpVV een overzicht gemaakt van de voor- en nadelen van een zero-emissiebusstalling in eigen beheer. Verder komen vier hoofdrolspelers aan het woord over de strategische keuzes die ov-autoriteiten en vervoerders kunnen maken voor de ontwikkeling en het beheer van zo’n stalling.
  

Kosten en financiering

Een zero-emissiebus is duurder in aanschaf dan een diesel- of CNG-bus. Ook de benodigde laadvoorzieningen zijn duurder dan een diesel- of CNG-pomp. Maar in de dagelijkse exploitatie kan een zero-emissiebus juist voordeliger zijn door lagere energiekosten en goedkoper onderhoud. Hierover gaat het derde en afsluitende hoofdstuk van deze publicatie.

Download de Staat van de zero-emissiebussen 2023 vanaf deze pagina.

Categorieën

Batterij-elektrische bussen | Kosten en financiering van zero emissie | Onderweg met zero emissie | Waterstofbussen

Trefwoorden

staat van de zero-emissiebussen, zero-emissiebus