Onderwerpen

Zero-emissiebus verzamelt publicaties en kennis over onderstaande onderwerpen. Klik op de onderwerpen om deze in te zien, en de recente kennispublicaties te bekijken.

Onderweg met zero-emissie

Op deze pagina zijn alle monitorgegevens rondom zero-emissie openbaar vervoer te vinden: het aantal batterij-elektrische bussen, waterstofbussen en de uitstoot van CO2 en stikstof per reizigerskilometer. In de monitoring wordt naast Nederland ook gekeken naar de ontwikkeling in Europa.

Meer over dit onderwerp >

Zero-emissie in de praktijk

Op deze pagina zijn praktische handreikingen en tips rondom zero-emissiebusvervoer te vinden. De tips zijn gericht op de opdrachtgevers van het openbaar vervoer. Welke keuzes zijn er? En wat zijn ervaringen elders in Nederland en Europa met de inzet van zero-emissiebussen.

Meer over dit onderwerp >

Kosten en financiering van zero-emissie

Op deze pagina zijn producten over de financiële aspecten van zero-emissiebussen te vinden. Er is aandacht voor de ‘onrendabele top’ bij zero-emissie bussen ten op zicht van brandstofbussen, financieringsopties, assetmanagement en overname-regelingen voor zero-emissiebussen bij concessiewisselingen.

Meer over dit onderwerp >

Waterstofbussen

Waterstof biedt een alternatief wanneer batterij-elektrisch niet goed aansluit op de lokale situatie. Op dit moment is waterstof een duurdere optie dan batterij-elektrisch maar de verwachting is dat dit in de toekomst kan concurreren met elektrische bussen. Een aantal waterstof specifieke producten zijn hier te vinden.

Meer over dit onderwerp >

Batterij-elektrische bussen

Batterij-elektrische bussen zijn het meest gangbaar binnen de zero-emissie voertuigen. Het bereik van de bussen is de afgelopen jaar flink gegroeid. De stroomvoorziening van deze bussen kan een uitdaging vormen waarbij de laadkaart van DOVA-CROW een handige tool kan zijn. Daarnaast zijn hier een aantal specifieke batterij-elektrische producten te vinden.  

Meer over dit onderwerp >