Zero-emissiebus

Gesorteerd over vijf onderwerpen vind je hier actuele informatie en naslagpublicaties over zero-emissiebusvervoer. 

Nederland is koploper binnen Europa met betrekking tot zero-emissiebusvervoer. Deze site is de plek voor organisaties en professionals die daar een bijdrage aan willen leveren. Vertrekpunten zijn de doelstellingen zoals opgenomen in het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus. In dat kader zijn diverse kennisdocumenten en handige tools ontwikkeld. Ze zijn geclusterd in onderstaande vijf onderwerpen.

Deze site is een gezamenlijk initiatief van de ondertekenaars van het Bestuursakkoord, DOVA en CROW-KpVV om zo de kennisdeling over zero emissie te faciliteren.

Ook een bijdrage leveren? Neem contact op!

Onderweg met zero-emissie

Op deze pagina zijn alle monitorgegevens rondom zero-emissie openbaar vervoer te vinden: het aantal batterij-elektrische bussen, waterstofbussen en de uitstoot van CO2 en stikstof per reizigerskilometer. In de monitoring wordt naast Nederland ook gekeken naar de ontwikkeling in Europa.

Meer over dit onderwerp >

Zero-emissie in de praktijk

Op deze pagina zijn praktische handreikingen en tips rondom zero-emissiebusvervoer te vinden. De tips zijn gericht op de opdrachtgevers van het openbaar vervoer. Welke keuzes zijn er? En wat zijn ervaringen elders in Nederland en Europa met de inzet van zero-emissiebussen.

Meer over dit onderwerp >

Kosten en financiering van zero-emissie

Op deze pagina zijn producten over de financiële aspecten van zero-emissiebussen te vinden. Er is aandacht voor de ‘onrendabele top’ bij zero-emissie bussen ten op zicht van brandstofbussen, financieringsopties, assetmanagement en overname-regelingen voor zero-emissiebussen bij concessiewisselingen.

Meer over dit onderwerp >

Waterstofbussen

Waterstof biedt een alternatief wanneer batterij-elektrisch niet goed aansluit op de lokale situatie. Op dit moment is waterstof een duurdere optie dan batterij-elektrisch maar de verwachting is dat dit in de toekomst kan concurreren met elektrische bussen. Een aantal waterstof specifieke producten zijn hier te vinden.

Meer over dit onderwerp >

Batterij-elektrische bussen

Batterij-elektrische bussen zijn het meest gangbaar binnen de zero-emissie voertuigen. Het bereik van de bussen is de afgelopen jaar flink gegroeid. De stroomvoorziening van deze bussen kan een uitdaging vormen waarbij de laadkaart van DOVA-CROW een handige tool kan zijn. Daarnaast zijn hier een aantal specifieke batterij-elektrische producten te vinden.  

Meer over dit onderwerp >

Hoever zijn we?

Alle monitorgegevens over zero emissie openbaar vervoer; het aantal batterij-elektrische voertuigen, waterstofbussen en de uitstoot van CO2 per reizigerskilometer. Op termijn komt ook de stikstofuitstoot aan de orde. In de monitoring wordt daarnaast gekeken naar de ontwikkeling in Europa.

Meer over dit onderwerp >

Zero emissie, zó doe je dat!

Praktische handreikingen en tips om te komen tot zero-emissiebusvervoer. De tips zijn gericht op de opdrachtgevers van het openbaar vervoer. Welke keuzes zijn er? En wat zijn ervaringen elders in Nederland, bijvoorbeeld rondom de overname van materieel.

Meer over dit onderwerp >

Kosten & financiering

Het TCO-model berekent alle kosten van bussen, laadinfrastructuur, exploitatie, en de maatschappelijke baten en geeft die op inzichtelijke wijze weer. Daarnaast is er in dit onderdeel aandacht voor de ‘onrendabele top’, de financieringsopties en het assetmanagement van zero-emissiebussen.

Meer over dit onderwerp >

Waterstof

Waterstof biedt een kans voor met name de wat langere omlopen. Als bussen langere afstanden moeten rijden dan voldoet batterij-elektrisch niet. De verwachting is dat er een opschaling zal komen zodra de kosten voor een waterstofbus met bijbehorend waterstofsysteem kunnen concurreren met elektrische bussen.

Meer over dit onderwerp >

Energievraagstukken

Informatie over de energie die gebruikt wordt voor de zero-emissievoertuigen. Daarnaast vind je hier binnenkort een laadkaart waar ov-knooppunten en energievoorziening met elkaar in verband worden gebracht.

Meer over dit onderwerp >

Nieuws

Derde kwartaal 2023: 33 nieuwe zero-emissiebussen

Derde kwartaal 2023: 33 nieuwe zero-emissiebussen

Rapport over risico’s zero-emissiebussen op ov-knooppunten

Rapport over risico’s zero-emissiebussen op ov-knooppunten

Tweede kwartaal 2023: acht nieuwe zero-emissiebussen

Tweede kwartaal 2023: acht nieuwe zero-emissiebussen

Verkennend onderzoek naar transitie zero-emissiebussen

Verkennend onderzoek naar transitie zero-emissiebussen

Staat van de zero-emissiebussen 2022 in teken van vertraagde leveranties

Staat van de zero-emissiebussen 2022 in teken van vertraagde leveranties

Zero Emissie Bus is powered by