KENNIS PUBLICATIE

Gebruik energie voor zero-emissiebus uit regionale opwek

26 Jul 2022

Het Platform duurzaam ov en spoor (PDOVS) heeft in 2021 een inhoudelijke verkenning laten uitvoeren naar kansen voor het regionaal invullen van de toekomstige vraag naar hernieuwbare energie vanuit OV en Spoor. Dat is onder andere gedaan met behulp van een zogenoemde kansenkaart, waarbij voor twee regio’s een testcase is ontwikkeld, waarin relevante geo-informatie (voor zover beschikbaar) omtrent regionale opwek, afname en elektriciteitsnet is samengebracht. In die rapportage zijn aanbevelingen opgenomen over vervolgstappen om kansen voor koppelingen tussen het toekomstige regionale aanbod van duurzame energie en de zich ontwikkelende vraag vanuit het busvervoer te kunnen benutten. De inpassing in het elektriciteitsnet vormt hierbij een belangrijk thema.

Op verzoek van de Werkgroep Energievoorziening van PDOVS heeft APPM mogelijkheden en draagvlak voor opvolging verkend. Onderstaande kennispublicatie geeft daar input voor.

Deze notitie bevat de bevindingen van APPM bij vragen op de volgende thema’s: 1) regionale invulling van de energievraag; 2) de inpassing in het elektriciteitsnet; 3) keuze laadlocatie als integrale afweging en 4) breder gebruik kansenkaart.

Categorieën

Batterij-elektrische bussen | Zero-emissie in praktijk

Trefwoorden

APPM, batterij-elektrische bussen, CROW-KpVV, PDOVS, zero-emissiebus