KENNIS PUBLICATIE

Kennisagenda Zero-emissie doelgroepenvervoer

3 Jun 2022

CROW heeft in opdracht van het ministerie van IenW een Kennisagenda Zero-emissie doelgroepenvervoer opgesteld. In het document staat een opsomming van de uitdagingen, de acties op korte en langere termijn en wie welke stappen zou moeten zetten.

Sinds 2018 is er een Bestuursakkoord en een Convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Het doel van de documenten is om het doelgroepenvervoer zero emissie te krijgen in 2025. Veel partijen hebben hun handtekening gezet, maar er zijn nog best wat uitdagingen om het einddoel te bereiken.
 
Voor het opstellen van de kennisagenda stelde CROW een werkgroep samen uit verschillende opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer. Ook zijn er interviews gehouden met diverse deskundigen uit de sector.
 
De kennisagenda is opgedeeld in zes onderwerpen: Laadinfrastructuur, Voertuigen, Informatie, Andere financiering, Monitoring aanbesteding en Veiligheid. Download de pdf via de groene knop.

Categorieën

Zero-emissie in praktijk

Trefwoorden

CROW, doelgroepenvervoer, Zero-emissie