KENNIS PUBLICATIE

Inventarisatie van veiligheidsaspecten zero-emissiebussen

31 Jan 2022

De veiligheidsrisico’s bij zero-emissiebussen zijn niet groter dan bij fossiel-aangedreven bussen. Wel zijn de risico’s anders. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Inventarisatie veiligheidsaspecten zero-emissiebussen’ door CE Delft in opdracht van CROW-KpVV.

Het grootste veiligheidsrisico bij batterijbussen is het optreden van een thermal runaway in het accupakket. Dit is een proces waarbij door een verhoogde temperatuur of interne weerstand in de cellen van accupakketten brand kan ontstaan. Daarbij komen toxische gassen vrij.

Bij waterstofbussen is een fakkelbrand een van de belangrijkste veiligheidsaspecten. Een fakkelbrand ontstaat als vrijgekomen waterstof uit de waterstoftank in aanraking komt met een vonk of vuur. Een ander aspect is het vrijkomen van waterstof in besloten ruimtes, waardoor de waterstof zich kan ophopen met explosiegevaar als gevolg. De kans dat deze veiligheidsrisico’s zich voordoen is klein.

Voor de kennishiaten die uit het onderzoek zijn gebleken heeft CE Delft aanbevelingen gedaan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het uitvoeren van een risicoanalyse of afstemming tussen partijen uit het werkveld zero-emissiebussen.

Onderzoeksmethode

CE Delft maakte een overzicht van veiligheidsaspecten aan de hand van een literatuurstudie en nam 15 interviews af. Voor de literatuurstudie zijn 153 (semi)wetenschappelijke bronnen bestudeerd.

De inventarisatie maakt onderdeel uit van de kennisagenda van het Bestuursakkoord Zero Emissie Bus. Het onderzoek voorziet in de informatiebehoefte van onder meer wegbeheerders, ov-autoriteiten, ov-vervoerders en de rijksoverheid.

Categorieën

Zero-emissie in praktijk

Trefwoorden

CE Delft, CROW-KpVV, veiligheid, Zero-emissie