KENNIS PUBLICATIE

Laadkaart stimuleert afstemming ov-autoriteit en netbeheerder

13 dec 2021

Samenwerkingsverband DOVA heeft een digitale laadkaart ontwikkeld om de afstemming tussen de ov-opdrachtgevers en de netbeheerders te vergemakkelijken. Op deze kaart kunnen ov-autoriteiten aangeven waar bussen nu worden geladen en wat de laadbehoefte zal zijn in de toekomst. 

Op basis van de kaart wordt een inschatting gemaakt van de daadwerkelijke benodigde hoeveelheid energie. De netbeheerder kan de door de ov-autoriteit geregistreerde laadbehoefte inzien. Zo ontstaat een gesprek tussen de netbeheerder en de ov-autoriteit om samen na te gaan wat de best passende oplossing is voor de laadbehoefte. Gesproken kan worden over zaken als de grootte van de energiebehoefte, de locatie van de laadpunten en de doorlooptijd van de aanvraag. 

DOVA heeft de tool ontwikkeld in nauwe samenwerking met de ov-autoriteiten, Elaad en de individuele netbeheerders. De kaart is alleen beschikbaar voor ov-autoriteiten en netbeheerders, maar kan door anderen worden bekeken om een indruk te krijgen.

Categorieën

Batterij-elektrische bussen

Trefwoorden

CROW-KpVV, DOVA, laadkaart, netbeheerder, ov-autoriteit