Staat van de zero-emissiebussen 2023

Staat van de zero-emissiebussen 2023

Met de Staat van de zero-emissiebussen 2023 laat CROW-KpVV zien hoever de ov-sector in Nederland is gevorderd met de doelstellingen uit het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus (BAZEB). Voor het BAZEB-akkoord tekenden in 2016 het IPO, de...
Ze-transitie ov-bus

Ze-transitie ov-bus

Het verkennende onderzoek over de ZE-transitie OV-bus geeft inzicht in de ervaringen en uitdagingen bij de transitie naar zero-emissie stads- en streekvervoer. Uit interviews met in totaal 21 personen (vanuit vijf OV vervoerders, drie OV autoriteiten, twee...
Staat van de zero-emissiebussen 2022

Staat van de zero-emissiebussen 2022

De jaarlijkse uitgave ‘Staat van de zero-emissiebussen’ laat zien hoever we zijn gevorderd op weg naar 2030, het jaar waarin alle bussen in het stads- en streekvervoer zero-emissie moeten zijn. De editie over 2022 staat in het teken van vertraagde...
Kwartaalmonitor zero-emissiebussen

Kwartaalmonitor zero-emissiebussen

CROW-KpVV geeft ieder kwartaal een monitor uit van de instroom van zero-emissiebussen in het Nederlandse openbaar vervoer. Op deze pagina staat een overzicht van de kwartaalmonitoren sinds 1 januari 2022. Sinds 2017 houdt CROW-KpVV de instroom van zero-emissiebussen...