KENNIS PUBLICATIE

Ze-transitie ov-bus

16 Jun 2023

Het verkennende onderzoek over de ZE-transitie OV-bus geeft inzicht in de ervaringen en uitdagingen bij de transitie naar zero-emissie stads- en streekvervoer.

Uit interviews met in totaal 21 personen (vanuit vijf OV vervoerders, drie OV autoriteiten, twee busfabrikanten en twee laadinfrastructuur leveranciers) komen diverse thema’s en beelden naar voren. Zo reflecteert men op de BAZEB-doelen, is netcapaciteit een centraal thema en wordt duidelijk waar de betrokkenen de uitdagingen in het wagenpark zien de komende jaren. Daarnaast staat de impact van de transitie op de praktijk centraal: van impact op vervoerdiensten tot en met de rol van het personeel in de transitie. Deze beelden vormen input voor stakeholders ten aanzien van de vraag: waar ligt de urgentie voor stakeholders en welke stappen zijn wenselijk?

Dit verkennend onderzoek is uitgevoerd door Rijkswaterstaat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Categorieën

Onderweg met zero-emissie | Zero-emissie in praktijk

Trefwoorden

BAZEB, BEV, FCEV, Ministerie infrastructuur en waterstaat, Rijkswaterstaat, transitiedrempels, ze-transitie, zero-emissiebus