KENNIS PUBLICATIE

Kwartaalmonitor zero-emissiebussen

1 Jul 2022

CROW-KpVV geeft ieder kwartaal een monitor uit van de instroom van zero-emissiebussen in het Nederlandse openbaar vervoer. Op deze pagina staat een overzicht van de kwartaalmonitoren sinds 1 januari 2022.

Sinds 2017 houdt CROW-KpVV de instroom van zero-emissiebussen bij binnen het Nederlandse stads- en streekvervoer. De introductie van de emissieloze bussen zorgt voor een steeds groenere busvloot, zoals ook te zien is in de jaarlijkse poster Milieuprestatie ov-bussen

Download hier de monitor van:

1 april 2024

1 januari 2024

1 oktober 2023

1 juli 2023

1 april 2023

1 januari 2023

1 oktober 2022

1 juli 2022

1 april 2022

1 januari 2022

Categorieën

Onderweg met zero-emissie

Trefwoorden

CROW-KpVV, instroom, kwartaal, monitor, Zero-emissie