KENNIS PUBLICATIE

Milieuprestatie ov-bussen 2022: 26 procent is emissieloos

10 Jun 2022

Van alle ov-bussen in Nederland was in het voorjaar van 2022 al 26 procent emissieloos. Een jaar eerder was dat aandeel nog 15,2 procent. Dat blijkt uit de poster Milieuprestatie ov-bussen 2022 van CROW-KpVV.

CROW-KpVV brengt sinds 2009 de landelijke samenstelling in beeld van alle ov-bussen bestemd voor meer dan acht passagiers. In het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer is afgesproken dat in 2030 alle bussen emissievrij moeten zijn en op groene energie moeten rijden. Dat betekent dat de milieuwaarde in dat jaar 10 moet zijn. De milieuwaarde is gestegen van 5,8 in 2021 naar 6,1 in 2022, ondanks de coronacrisis.
 

Aantal bussen 

Het totaal aantal ov-bussen is afgenomen met 3 procent, van 5.421 in 2021 naar 5.248 in 2022. Een van de oorzaken is dat de reserve-dieselbussen in Amstelland-Meerlanden zijn uitgestroomd. Een andere oorzaak: vervoerders hebben de dienstregeling afgeschaald.
De instroom van nieuwe zero-emissiebussen zal naar verwachting niet meer zorgen voor een groter wagenpark. De actieradius van de nieuwere generatie zero-emissiebussen is voldoende om het grootste deel van het materieel 1 op 1 te kunnen vervangen.

Categorieën

Onderweg met zero-emissie

Trefwoorden

CROW-KpVV, emissieloos, milieuprestatie