KENNIS PUBLICATIE

Ontwerprichtlijnen brandveiligheid stallingen voor zero-emissiebussen

24 nov 2022

Welke richtlijnen zijn mogelijk voor busstallingen, zodat batterij- en waterstofbussen daar brandveilig kunnen staan en van energie worden voorzien? Naar die vraag heeft het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) onderzoek gedaan in opdracht van CROW-KpVV.

Het NIPV-onderzoek brengt mogelijke maatregelen in kaart zoals sprinklerinstallaties, detectie, ventilatie en compartimentering. De voorstellen uit het onderzoek kunnen worden opgenomen in ontwerprichtlijnen voor busstallingen en busstations, zodat batterijbussen en waterstofbussen veilig kunnen worden gestald en/of opgeladen/getankt.
 
De studie van NIPV biedt geen panklaar brandveiligheidsconcept voor busremises met zero-emissiebussen. Wel draagt het rapport brandveiligheidsmaatregelen aan waaruit de ontwerper van een busremise een keuze kan maken in overleg met de vervoerder en de opdrachtgever.
 
Voor het onderzoek heeft NIPV de literatuur geraadpleegd en deskundigen uit de praktijk geïnterviewd. Dit leverde informatie op over zowel de technische als organisatorische veiligheidsaspecten van batterij- en waterstofbussen. Verder gaat het onderzoek in op de huidige brandveiligheidsvoorschriften voor busstallingen ten aanzien van zero-emissiebussen en op enkele voorbeelden uit de praktijk.

Categorieën

Batterij-elektrische bussen | Waterstofbussen

Trefwoorden

batterij-elektrische bussen, stalling, waterstofbussen, zero-emissiebus