KENNIS PUBLICATIE

Invloed zero-emissiebussen op brand- en explosieveiligheid van ov-knooppunten

12 sep 2023

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) heeft in opdracht van CROW-KpVV onderzoek gedaan naar de effecten van een brand of explosie van een zero-emissiebus op een ov-knooppunt. En naar de maatregelen die de gevolgen van een incident kunnen beperken.

Het NIPV onderzocht welke wet- en regelgeving geldt voor de fysieke veiligheid op ov-knooppunten en welke gevaaraspecten gepaard gaan met zero-emissievervoer. Bijvoorbeeld de kans op het ontstaan van brand in een zero-emissiebus in vergelijking met een traditionele dieselbus. Een brand in het batterijpakket kan al snel tot een langdurige brand leiden. Bij waterstofbussen speelt ook het risico van explosiegevaar.

Wat de gevolgen kunnen zijn van een brand en/of explosie hangt onder meer af van het type ov-knooppunt. Bij het kiezen van maatregelen ligt de focus op het voorkomen van incidenten en het beperken van de gevolgen als ze toch plaatsvinden. Komt het tot een incident met een zero-emissiebus, dan kunnen maatregelen in het gebouwontwerp de gevolgen voor de directe omgeving beperken. Vervolgens kunnen installaties en organisatorische maatregelen bijdragen aan de brand- en explosieveiligheid.

De fysieke aspecten van de bus en de omgeving vormen de basis voor brand- en explosieveiligheid. Als de getroffen maatregelen niet voldoende blijken, is de inzet van de brandweer de laatste stap. De maatregelen van de hulpdiensten zijn gericht op het waarborgen van de veiligheid van de hulpverleners.

Lees ook de publicatie Ontwerprichtlijnen brandveiligheid stallingen voor zero-emissiebussen.

Categorieën

Batterij-elektrische bussen | Waterstofbussen

Trefwoorden

brand, explosie, ov-knooppunt