KENNIS PUBLICATIE

Duurzame energievoorziening in het ov kan slimmer

18 apr 2021

Hoe kunnen vervoerders en ov-autoriteiten er voor zorgen dat vraag en aanbod van duurzame energie goed op elkaar worden afgestemd? Daarover gaat het rapport ‘Duurzame energievoorziening voor OV en spoor: opgaven, initiatieven, kansen’.

Het rapport vat de oogst samen van anderhalf jaar onderzoek en discussie in de Projectgroep Energievoorziening van het Platform Duurzaam OV en Spoor en doet aanbevelingen over vervolgacties. Het onderzoek richt zich voornamelijk op elektriciteit en summier op waterstof.

Het openbaar vervoer kan de energievraag en daarmee het aanbod meer voorspelbaar maken door pieken te helpen afvlakken. Dat is mogelijk door uitgesteld laden op de depots en dalen in de stroomvoorziening te benutten voor bijvoorbeeld waterstofproductie. Het beter organiseren van de duurzame energieketen leidt tot kostenvoordelen.

Ov-autoriteiten kunnen een bijdrage leveren door dure netaansluitingen voor meerdere doeleinden te gebruiken. En in de concessieovereenkomst kunnen ze opnemen dat vervoerders mee moeten werken om lokaal opgewekte energie af te nemen.

Categorieën

Batterij-elektrische bussen

Trefwoorden

duurzame energievoorziening, Platform Duurzaam OV en Spoor