KENNIS PUBLICATIE

Kansen en uitdagingen van waterstof in het ov

30 sep 2020

Naast de 12 waterstofbussen die al in het Nederlandse openbaar vervoer rijden, komen in 2021 nog eens 50 waterstofbussen extra in bedrijf. Hoe de waterstofprojecten zich hebben ontwikkeld, wat de kansen en uitdagingen zijn, staat in ‘De staat van waterstof in het openbaar vervoer’ van Rijkswaterstaat.

De afgelopen jaren zijn diverse pilots en projecten rond waterstofbussen ondernomen om de potentie te onderzoeken voor het openbaar vervoer. Het resultaat: meer dan 50 waterstofbussen die vanaf 2021 in de dienstregeling gaan rijden. Naar verwachting zal dit aantal gaan toenemen.

De publicatie geeft een overzicht van de pilots en projecten in Nederland en licht toe hoe het toepassen van waterstof werkt. In het afsluitende hoofdstuk komen de kansen en uitdagingen van waterstof in het ov aan de orde. CROW heeft een kennisagenda opgesteld om die de uitdagingen aan te pakken.

Categorieën

Waterstofbussen

Trefwoorden

I&W, Kansen en uitdagingen, Rijkswaterstaat, waterstofbussen