KENNIS PUBLICATIE

Staat van het regionale ov: minder reizigers en meer duurzaamheid in 2020

6 dec 2021

Het regionale openbaar vervoer had in 2020 zwaar te lijden van corona: bijna de helft minder instappers dan in 2019. Maar 2020 was ook het jaar van vijf nieuwe ov-concessies waarin veel zero-emissiebussen zijn ingezet. Dat valt te lezen in de ‘Staat van het regionale openbaar vervoer 2020’ van CROW-KpVV.

Het dienstregelingsjaar 2020 startte met een nieuwe tramlijn in Utrecht tussen Utrecht Centraal en de Uithof. Eind 2020 kwam ook de vernieuwde Amstelveenlijn in dienst. Verder werden weer verschillende Rnet-lijnen in gebruik genomen, zoals die tussen Zoetermeer en Rodenrijs.

In 2020 zijn 18 duurzame treinen in gebruik genomen en 386 zero-emissiebussen. De duurzame treinen rijden in de nieuwe concessie Regionaal Spoorvervoer Groningen Fryslân. Een groot deel van de nieuwe zero-emissiebussen, 264 stuks, rijdt in de noodconcessie IJssel-Vecht.

Afname CO2-uitstoot

De totale CO2-uitstoot van de ov-bussen daalde in 2020 bijna 22%. Met een afname van 90% had de concessie Groningen Drenthe daar een groot aandeel in. De CO2-uitstoot van de regionale dieseltreinen nam 10 procent af, met name door de afschaling van het aantal ritten.

Gemeten per reizigerskilometer groeide de CO2-footprint in het regionale openbaar vervoer van 63,4 gram CO2 naar 97,7 gram. Dit is een logisch gevolg van het grote reizigersverlies en de veel kleinere daling van het ov-aanbod.

Veiligheidsgevoel

Ondanks de sterke daling van het aantal instappers steeg het aantal geregistreerde incidenten. De veiligheidsbeleving bleef met een 8,1 toch nog goed op peil. Wel zetten reizigers kanttekeningen bij de relatieve onzichtbaarheid van het personeel bij trein en metro; een bewuste keus van de directies om gezondheidsredenen. Het ov-personeel voelde zich duidelijk onveiliger. Een kwart maakte dagelijks agressie mee vanwege de mondkapjesplicht. In totaal voelde 8% zich onveilig of zeer onveilig. In 2018 was dit 6%.

Categorieën

Onderweg met zero-emissie

Trefwoorden

2020, corona, CROW-KpVV, regionaal openbaar vervoer