KENNIS PUBLICATIE

Poster Milieuprestatie ov-bussen, editie 2021

11 Jul 2021

Het aandeel emissievrije ov-bussen in Nederland is gestegen van 15,2% in het voorjaar van 2020 naar 23,5% in dezelfde periode van 2021. In totaal gaat het om 1.276 zero-emissiebussen op totaal ruim 5.400 bussen.

CROW-KpVV brengt sinds 2009 op de ‘Poster Milieuprestatie ov-bussen’ de landelijke samenstelling in beeld van alle ov-bussen bestemd voor meer dan acht passagiers.

De groei van het aantal zero-emissiebussen is vooral te danken aan de noodconcessie IJssel-Vecht met 246 nieuwe elektrische bussen. De concessie ging midden december 2020 van start. Verder zijn dit voorjaar 68 van in totaal 111 nieuwe e-bussen als proefbedrijf ingezet in Amstelland/Meerlanden.

In Haarlem/IJmond zijn er in een jaar tijd 55 e-bussen bijgekomen en de concessie Tram & Bus Regio Utrecht is begin 2021 uitgebreid met 35 e-bussen. Het Gronings-Drentse wagenpark is recent uitgebreid met 20 waterstofbussen.

Duurzaamste concessies

De top-3 van de schoonste en duurzaamste concessies zijn dit jaar: IJssel-Vecht, Concessie Groningen Drenthe en Haaglanden Streek. Op het niveau van de ov-autoriteiten bestaat de top-3 uit OV-bureau Groningen Drenthe, Noord-Holland en Limburg.

Categorieën

Onderweg met zero-emissie

Trefwoorden

duurzame concessies, milieuprestatie, ov-bussen, waterstofbussen, zero-emissiebussen