KENNIS PUBLICATIE

E-bus scoort hoog in OV-Klantenbarometer 2020

1 dec 2020

In ov-concessies waar nieuwe elektrische bussen zijn ingestroomd, is de klantwaardering opnieuw gestegen. Dat blijkt uit de resultaten van de OV-Klantenbarometer in het eerste kwartaal van 2020, vergeleken met de eerste kwartalen in 2018 en 2019.

Limburg is een voorbeeld waar de instroom van 55 elektrische bussen in juni 2019 zorgde voor een stijging van het totaaloordeel naar een 7,9 begin 2020. In het eerste kwartaal van 2018 was het rapportcijfer nog een 7,5 en in dezelfde periode in 2019 een 7,6. De onderdelen Inrichting, Netheid en Rijstijl deden het beter.
 
Hetzelfde beeld zien we bij MRDH, provincie Noord-Holland en OV-bureau Groningen Drenthe. In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag stijgt het totaaloordeel van 7,8 in 2018 via 7,9 in 2019 naar een 8,0 in 2020. In de tweede helft van 2019 stroomden in Rotterdam en Den Haag 78 elektrische bussen in. 

Voertuig-items 

In Noord-Holland waren het 58 elektrische bussen die eind 2019 in de dienstregeling gingen rijden en bijdroegen aan het klantoordeel van 8.0 in 2020. In het eerste kwartaal van 2019 was het rapportcijfer nog een 7,7. Vooral de voertuig-items maken flinke sprongen in twee jaar tijd: Geluid, Netheid, Reisinformatie in het voertuig, Klimaat en Inrichting.

Eind 2019 ging de nieuwe concessie Groningen-Drenthe in met maar liefst 152 nieuwe elektrische bussen. Het totaaloordeel steeg van een 7,5 in 2018 via een 7,7 in 2019 naar een 7,9 in 2020. Klimaat, Geluid, Rijstijl en Ontspannen gevoel zijn de grootste stijgers.

Onderzoek 2020

De uitbraak van het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat in 2020 maar een klein deel van het OV-Klantenbarometeronderzoek kon worden uitgevoerd. Daarom zijn de resultaten uit het eerste kwartaal vergeleken met die in dezelfde perioden in 2019 en 2018.

Op 12 maart 2020 is het OV-Klantenbarometeronderzoek stilgelegd. Dit was nodig voor de veiligheid van reizigers en enquêteurs. Bovendien mocht het openbaar vervoer alleen nog voor noodzakelijke reizen worden gebruikt. Het gevolg was een terugval van het aantal reizigers in april met 85 procent. De hoop om later in het jaar het onderzoek te kunnen hervatten, bleek ijdel. 
 
De 22.000 vragenlijsten die in de eerste twaalf weken van 2020 zijn ingevuld waren minder dan 20 procent van het aantal dat nodig is om betrouwbare uitspraken te doen op concessieniveau. Maar de oogst was wel voldoende voor cijfers op het niveau van de ov-autoriteiten, vervoerders en de verschillende modaliteiten. Uitzonderingen zijn Zeeland en de veerdiensten. 
 

Categorieën

Onderweg met zero-emissie

Trefwoorden

CROW-KpVV, klantwaardering, nederland, OV-Klantenbarometer, reizigers, zero-emissiebus