KENNIS PUBLICATIE

Klanttevredenheid zero-emissie openbaar vervoer

24 nov 2020

Zero-emissiebussen helpen de CO2-uitstoot verminderen, maar is de elektrische aandrijving ook van invloed op de klanttevredenheid in het openbaar vervoer? Waarschijnlijk wel, luidt het antwoord. Hoewel op het positieve effect ook wat is af te dingen.

In opdracht van CROW-KpVV onderzocht Goudappel Coffeng de invloed van een elektrische aandrijving aan de hand van cijfers uit de OV-Klantenbarometer 2019, voor zowel bussen als regionale treinen.

Elektrisch materieel is nieuwer

Voor een positieve invloed van de elektrische aandrijving op de klantwaardering zijn zeker aanwijzingen. Maar het is niet eenduidig vast te stellen of de hogere klanttevredenheid is toe te schrijven aan elektrisch of nieuw. Immers, het elektrische materieel is een stuk nieuwer dan het niet-elektrische en in het onderzoek is niet expliciet gevraagd naar een oordeel over de aandrijflijn.

Uit de OV-Klantenbarometer komt een verschil in klantoordeel tussen elektrische en fossiele voertuigen van 0,16 rapportpunt op het totaaloordeel voor bussen en 0,15 rapportpunt voor treinen.
Elektrisch scoort vooral beter op geluid, inrichting en klimaat. Daarnaast is er een zelfstandige bijdrage van ‘elektrisch’ van 1% voor de regionale trein en 2% voor de bus.

Extra vraag

In een vervolganalyse is het verstandig om te corrigeren voor bouwjaar van bus of regionale trein. Hiervoor is een extra vraag nodig over het materieel waarin de respondent reed tijdens het invullen van de enquête.

Categorieën

Onderweg met zero-emissie

Trefwoorden

batterij-elektrische bussen, CROW-KpVV, elektrische aandrijving, Klanttevredenheid, nederland, OV-Klantenbarometer, waterstofbussen, zero-emissiebus