KENNIS PUBLICATIE

Poster Milieuprestatie ov-bussen, editie 2019

8 Jun 2019

De poster ‘Milieuprestatie ov-bussen 2019’ laat zien hoe schoon het wagenpark van de ov-bussen is. Per concessie is te zien hoeveel bussen er worden ingezet en hoe de verdeling is over de milieuklassen.

In deze poster staan in de gekleurde cirkels de aantallen bussen vermeld per ov-concessie. De kleur daarvan representeert een emissienorm. De concessie krijgt de kleur van de meest voorkomende milieucategorie. Verder brengt de poster de vergroening en verduurzaming in het afgelopen decennium in beeld. Dat doen we aan de hand van het begrip milieuwaarde. Het aantal bussen per milieukwaliteit wordt gerelateerd aan een puntenscore die bij de werkelijke uitstoot van die categorie past. 
 

Stand van zaken 

Tussen 1 juni 2018 en 1 juni 2019 is het aantal zero-emissiebussen toegenomen van een kleine 300 tot 468. Daarmee is 8,9% van alle ov-bussen (voor meer dan acht passagiers) emissievrij. De groei is vooral te danken aan ontwikkelingen in Limburg, Noord-Holland Noord en in de concessie Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem. Op provinciaal niveau staat Limburg daarmee bovenaan. In de loop van 2019 groeide het aantal ov-bussen door de start van de nieuwe concessies Groningen-Drenthe, Noord-Holland Noord, Rotterdam en Zoetermeer. In de andere milieucategorieën zijn de wijzigingen gering. Euro III en Euro IV zijn nagenoeg uitgefaseerd. EEV daalt tot net onder de grens van het 50%-aandeel en Euro VI stijgt nog licht tot 33%. Bekijk hieronder de poster voor alle gegevens.

Categorieën

Onderweg met zero-emissie

Trefwoorden

CROW-KpVV, milieuprestatie, Openbaar Vervoer, Staat van het OV, Zero-emissie, Zero-emissie bussen