KENNIS PUBLICATIE

CO2-footprint per reizigerskilometer, editie 2018

15 Jun 2018

Wat is de status van de de CO2-footprint in het regionale openbaar en hoe verhouden deze zich tot de diverse modaliteiten? In dit kennisdocument een landelijk overzicht.

De CO2-footprint in het regionale vervoer bedraagt 69,2 gram CO2 per reizigerskilometer well to wheel-emissies (WTW). Per vervoerwijze gezien, blijkt dat tram en metro volledig zero emissie zijn (0 gram CO2 per reizigerskilometer). Trams en metro’s rijden op groene stroom. Dat geldt ook voor de geëlektrificeerde regionale treinen. Voor de dieseltrein gaat het om 81 gram CO2 per reizigerskilometer. De bus scoort het  hoogst en komt uit op 113,2 gram. Het is nu het tweede opvolgende jaar dat de footprint voor de bussen in kaart wordt gebracht. Voor tram, metro en regionale trein is het voor het eerst dat dit gebeurt. 

Klik op onderstaande link voor verdere details.

Categorieën

Onderweg met zero-emissie

Trefwoorden

CO2-footprint, CROW-KpVV, reizigerskilometer, Staat van het OV