CO2-footprint per reizigerskilometer

CO2-footprint per reizigerskilometer

Wat is de status van de de CO2-footprint in het regionale openbaar en hoe verhouden deze zich tot de diverse modaliteiten? In dit kennisdocument een landelijk overzicht. De CO2-footprint in het regionale vervoer bedraagt 69,2 gram CO2 per reizigerskilometer well...