Elektrische bus aan laadpaal

NIEUWS

Overnameregeling zero-emissiebussysteem geactualiseerd

18 Jan, 2023 | Kosten en financiering van zero emissie

CROW-KpVV heeft de Aangescherping handreiking overnameregeling zero-emissiebussysteem uit maart 2022 geactualiseerd met verbeterde standaardbepalingen in een update van najaar 2022.

Een overnameregeling voorkomt dat een zero-emissiebussysteem aan het eind van de concessie versneld moet worden afgeschreven. In 2020 bracht CROW-KpVV de Handreiking Overnameregeling zero-emissiebusmaterieel uit. Gaandeweg ontstond de behoefte bij ov-autoriteiten, vervoerders en financiers om deze handreiking aan te scherpen met standaardbepalingen, met daarbij per onderwerp de voor- en nadelen van de verschillende opties. Die aangescherpte handreiking kwam er in maart 2022. 
 
Na een juridische toetsing van de (model-)overnameregelingen heeft MuConsult, in opdracht van CROW-KpVV, de standaardbepalingen herschreven in een update van najaar 2022. Verder zijn de mogelijkheden in het kader van waardebepaling en afschrijving van batterijpakketten verduidelijkt; ook voor niet vervoerder-specifieke telematica. Het begrip ‘locatie’ is toegevoegd om de omgang met laadinfrastructuur te vereenvoudigen. De opties voor overname van huurovereenkomsten zijn verhelderd en ten slotte zijn bijlagen toegevoegd om beter aan te sluiten op de informatiebehoefte.
 

Aanleiding

De update najaar 2022 is opgesteld op basis van praktijkervaringen met de handreiking in het kader van de aanbesteding van de ov-concessie Twente-ZHO en op basis van overnameregelingen bij de aanschaf van zero-emissiebussen tijdens lopende ov-concessies, zoals in Oost-Brabant en Zuid-Holland Noord.

Het opstellen van een overnameregeling voor een zero-emissiebussysteem is maatwerk. Daarom blijft het noodzakelijk om een overnameregeling die is gemaakt op basis van de geüpdatete handreiking juridisch te toetsen.

Download

Download hier de update van de overnameregeling zero-emissiebussysteem.

Categorieën

Kosten en financiering van zero emissie

Trefwoorden

CROW-KpVV, elektrische bus, laadinfrastructuur, overnameregeling, stallingen, zero-emissiebussen, zero-emissiebussysteem