NIEUWS

Verkennend onderzoek naar transitie zero-emissiebussen

16 Jun, 2023 | Batterij-elektrische bussen, Onderweg met zero emissie, Waterstofbussen

Het verkennende onderzoek ‘ZE-transitie OV-bus’ geeft inzicht in de ervaringen en uitdagingen bij de transitie naar zero-emissie stads- en streekvervoer. Het onderzoek is uitgevoerd door Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Uit interviews met in totaal 21 personen (werkzaam bij vijf ov-bedrijven, drie ov-autoriteiten, twee busfabrikanten en twee leveranciers van laadinfrastructuur) komen diverse thema’s en beelden naar voren. Zo reflecteren de geïnterviewden op de BAZEB-doelen, is netcapaciteit een centraal thema en wordt duidelijk waar de betrokkenen de uitdagingen in het wagenpark zien de komende jaren. Daarnaast staat de impact van de transitie op de praktijk centraal: van impact op vervoerdiensten tot en met de rol van het personeel in de transitie. Deze beelden vormen input voor stakeholders ten aanzien van de vraag: waar ligt de urgentie voor stakeholders en welke stappen zijn wenselijk?

Download hier het verkennend onderzoek.

Categorieën

Batterij-elektrische bussen | Onderweg met zero emissie | Waterstofbussen

Trefwoorden

BAZEB, BEV, FCEV, Ministerie infrastructuur en waterstaat, Rijkswaterstaat, transitiedrempels, ze-transitie, zero-emissiebus