KENNIS PUBLICATIE

Zero-emissiebus: hoe financier je het?

16 Jun 2020

In het kader van de Kennisagenda Zero-emissiebusvervoer heeft Tanja TopConsult in opdracht van CROW-KpVV drie onderzoeken verricht naar: de ‘onrendabele top’, de financieringsopties en het assetmanagement van zero-emissiebussen.

Financieringsopties zero-emissiebus

Hoe kun je zero-emissiebusvervoer financieren? In opdracht van CROW-KpVV zette Tanja TopConsult de financieringsmogelijkheden op een rij:

  • De vervoerder least materieel van de bank/financier.
  • Een tripartite overeenkomst met inzetgarantie materieel door de ov-autoriteit.
  • De ov-autoriteit verschaft een bussenlening en zet een Bussen BV op.
  • De ov-autoriteit neemt deel in een Special Purpose Company.
  • De ov-autoriteit koopt het materieel zelf.

Alternatieve financieringsopties kunnen vele miljoenen besparingen opleveren, maar vragen ook veel inspanning en doorlooptijd. De aanbevelingen:

  • Kies de financieringsvorm die het beste aansluit bij het assetmanagement.
  • Houd rekening met een grote inspanning en doorlooptijd. De voorbereidingstijd (GS-besluit/PS-besluit/verordening) kost al gauw een half tot één jaar. Start dus tijdig.
  • Zet de regeling zodanig op dat deze kan dienen voor meerdere concessies.
  • Stem af met andere ov-autoriteiten, bijvoorbeeld van aangrenzende concessies.

Categorieën

Kosten en financiering van zero-emissie

Trefwoorden

batterij-elektrische bussen, CROW-KpVV, onrendabele top, TCO, total cost of ownership, waterstofbussen, zero-emissiebus