KENNIS PUBLICATIE

Zero-emissiebus, assetmanagement

15 Jun 2020

In het kader van de Kennisagenda Zero Emissie Busvervoer heeft Tanja TopConsult in opdracht van CROW-KpVV drie onderzoeken verricht naar: de ‘onrendabele top’, de financieringsopties en het assetmanagement van zero-emissiebussen.

Wat zijn geschikte vormen van assetmanagement van laadinfra en stallingen? Dit zijn de conclusies:

  • Assetmanagementmodel en onderscheid in verschillende hoofdtypen vormen een goede basis voor discussie over de wenselijke vorm.
  • De vorm waarbij laadinfra, bussen en vervoerdienst in één hand komen, lijkt nu het meest toegepast vanwege de minste disruptie en lijkt een blijvend goede oplossing.
  • De ervaring met verschillende alternatieven is nog beperkt c.q. niet beschreven.
  • Scheiding assets en vervoerdienst lijkt voordelen te hebben, maar ook nadelen. De vraag is of de voordelen doorslaggevend zijn.
  • Toenemende druk op ruimte en netwerkcapaciteit dwingt de ov-autoriteit om strategische locaties veilig te stellen door ze aan te kopen of langetermijncontracten af te sluiten.

Categorieën

Kosten en financiering van zero-emissie

Trefwoorden

batterij-elektrische bussen, CROW-KpVV, onrendabele top, TCO, total cost of ownership, waterstofbussen, zero-emissiebus