KENNIS PUBLICATIE

Overnameregeling verlengt levensduur zero-emissiebus

23 Jun 2020

Zero-emissiebussen hebben aan het einde van de concessie de technische en/of economische levensduur vaak nog niet bereikt. Overdracht van materieel naar de volgende concessie ligt dan voor de hand. Daarmee kan het materieel langer mee en dalen de kosten van het openbaar vervoer.

 
In opdracht van CROW-KpVV deed Rebel onderzoek naar vijf overnameregelingen die zijn gemaakt voor de concessiegebieden Amstelland-Meerlanden, IJssel-Vecht, Groningen-Drenthe, ’s-Hertogenbosch (transferiumlijnen) en Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden (DAV, nu DMG).

Rebel behandelt tien onderwerpen die in overnameregelingen een rol spelen: een vrijwillige of verplichte overname, garanties, onderhoud voertuigen, onderhoud laadinfra, randapparatuur, waardebepaling, onafhankelijke inspectie, schouw, eigendomsoverdracht en medewerking aan de concessieoverdracht. In een apart hoofdstukje komen waterstofbussen en waterstofvulpunten aan de orde.

Categorieën

Kosten en financiering van zero-emissie

Trefwoorden

batterij-elektrische bussen, CROW-KpVV, nederland, overnameregeling, Rebel, waterstofbussen, zero-emissiebus