KENNIS PUBLICATIE

Update onrendabele top zero-emissiebus 2021

21 sep 2021

De extra kosten van zero-emissiebussen ten opzichte van dieselbussen zijn het afgelopen jaar gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek naar de ‘onrendabele top’ van nul-uitstootbussen in opdracht van CROW. De kostendaling is het gevolg van lagere prijzen voor batterijen, brandstofcellen, onderhoud en inzet van het materieel.

Evenals in het voorjaar van 2020 heeft Tanja TopConsult onlangs weer een aantal scenario’s doorgerekend die van invloed zijn op de total cost of ownership (TCO) van zero-emissiebussen. Daaruit blijkt dat vervoerders door lagere prijzen en verbeterde technologie minder extra elektrisch materieel hoeven in te zetten dat nodig is om tussentijds bijladen – ­­onderweg of in de stalling – te compenseren.
 
Minder extra materieel levert niet alleen minder materieelkosten op, maar ook minder personeelskosten en minder materieelkilometers. Naar verwachting zullen de kosten de komende jaren blijven dalen. Mogelijk gaat een deel van het prijsvoordeel teniet door de aanschaf van grotere batterijpakketten, maar die leiden doorgaans wel tot lagere exploitatielasten.

Categorieën

Kosten en financiering van zero-emissie

Trefwoorden

CROW, onrendabele top, TCO, total cost of ownership