NIEUWS

CO2-ontwikkeling bus 2023

11 nov, 2023 | Onderweg met zero emissie

Voor het eerst is een factsheet gemaakt over de duurzame ontwikkelingen in het busvervoer. In de factsheet zijn vier onderwerpen uitgelicht:

 • CO2-uitstoot
  Bij verschillende ov-autoriteiten is de uitstoot van CO2 fors afgenomen sinds 2017. De inzet van batterij-elektrische of waterstof-elektrische bussen ter vervanging van diesel- of CNG-bussen zorgt voor een 0-uitstoot terwijl de inzet van HVO brandstof zorgt voor een forse afname van de uitstoot. De verschillen tussen de ov-autoriteiten zijn deels te verklaren door het wel of niet starten van een nieuwe concessie.
 • Inzet bussen naar energiedrager
  De afgelopen jaren zijn de zero-emissiebussen steeds meer kilometers gaan rijden. Het aandeel ‘groene’ kilometers is daardoor fors toegenomen. Doordat de bussen steeds efficiënter worden ingezet neemt het aandeel kilometers harder toe dan het aandeel in het wagenpark.
 • Wagenparkontwikkeling
  Het aantal bussen met een euronorm onder Euro V neemt snel af. Het aantal batterij-elektrischebussen neemt juist in rap tempo toe. Het aantal waterstofbussen blijft beperkt door de hogere aanschafkosten en de lastigere infrastructuur.
 • Wagenpark 2023
  Hier is een overzicht te zien van de samenstelling van het wagenpark in het voorjaar van 2023.

Factsheet downloaden

Categorieën

Onderweg met zero emissie

Trefwoorden

CROW-KpVV, elektrische bus, monitor, monitoring ZE, Nederland, waterstofbus, zero-emissiebus