Zero-emissiebus: hoe financier je het?

Zero-emissiebus: hoe financier je het?

In het kader van de Kennisagenda Zero-emissiebusvervoer heeft Tanja TopConsult in opdracht van CROW-KpVV drie onderzoeken verricht naar: de ‘onrendabele top’, de financieringsopties en het assetmanagement van zero-emissiebussen. Financieringsopties zero-emissiebus Hoe...
Zero-emissiebus, assetmanagement

Zero-emissiebus, assetmanagement

In het kader van de Kennisagenda Zero Emissie Busvervoer heeft Tanja TopConsult in opdracht van CROW-KpVV drie onderzoeken verricht naar: de ‘onrendabele top’, de financieringsopties en het assetmanagement van zero-emissiebussen. Wat zijn geschikte vormen van...
Zero-emissiebus: de onrendabele top

Zero-emissiebus: de onrendabele top

Bij het onderzoek naar de onrendabele top gaat het om de meerkosten over de volledige levensduur van zero-emissiebussen en de bijbehorende infrastructuur ten opzichte van dieselbussen. De belangrijkste conclusies: Afhankelijk van de situatie kan de TCO (total cost of...