KENNIS PUBLICATIE

Geluidssignalen bij elektrische bussen

23 nov 2020

Schone bussen zijn niet alleen beter voor het milieu, ze zijn ook een stuk stiller. Daarmee stellen ze weggebruikers voor nieuwe vraagstukken. Zo is het voor blinden en slechtzienden moeilijker om de voertuigen te horen en in te schatten of ze veilig kunnen oversteken.

Busfabrikanten rusten hun elektrische bussen tegenwoordig uit met een Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS). Een AVAS is een systeem dat geluid genereert, zodat voertuigen beter hoorbaar zijn voor voetgangers en slechtzienden. Dit zorgt voor een betere veiligheid op de weg en helpt ongelukken te voorkomen.

In opdracht van CROW heeft Goudappel Coffeng een quickscan gedaan naar de stand van zaken rond geluidssignalen bij stille bussen. Een Europese verordening bepaalt dat alle hybride elektrische en puur elektrische voertuigen die zijn goedgekeurd na 1 juli 2019 voorzien moeten zijn van een AVAS. Oudere voertuigen vallen daarbuiten.

Praktijktesten

De European Blind Union is betrokken geweest bij het opstellen van de Europese richtlijnen, maar of en hoe AVAS in de praktijk werkt, is nog grotendeels onduidelijk. Daarom is het raadzaam om praktijktesten in ieder geval met zowel blinden als slechtzienden, ouderen en auditief beperkten uit te voeren.

Aangezien dit vraagstuk zich niet alleen beperkt tot bussen, is een integrale benadering vanuit het dossier Toegankelijkheid en/of Verkeersveiligheid aan te raden. Immers, verkeersgeluid is geen zaak van blinden en slechtzienden alleen. Het gaat om een brede groep verkeersdeelnemers, of liever, vrijwel alle verkeersdeelnemers.

Categorieën

Zero-emissie in praktijk

Trefwoorden

AVAS, batterij-elektrische bussen, blinden en slechtzienden, CROW-KpVV, Geluid, nederland, waterstofbussen