NIEUWS

Overnameregeling zero-emissiebussysteem voor tweede keer geactualiseerd

25 Jan, 2024 | Kosten en financiering van zero emissie

In opdracht van CROW-KpVV heeft MuConsult de Handreiking Overnameregeling zero-emissiebussysteem voor de tweede keer geactualiseerd, in oktober 2023. Daarbij zijn met name leerervaringen opgetekend bij de overgang van de concessie IJssel-Vecht van Keolis naar EBS.

Voor de tweede update van de Handreiking Overnameregeling zero-emissiebussysteem heeft MuConsult bureauonderzoek gedaan naar de overnameregelingen voor de ov-concessies Fryslân, Utrecht Binnen en Utrecht Buiten, West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland Noord. Daarnaast heeft het adviesbureau interviews gehouden. Die hadden betrekking op de overnameregelingen voor de concessies Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (DAV) en IJssel-Vecht, en op de implementatie van het zero-emissiebussysteem in Zaanstreek-Waterland.

Het onderzoek heeft geleid tot tekstaanpassingen op basis van recente aanbestedingsprocedures, ervaringen met de overdracht van zero-emissiebussystemen, de overname van (vervangende) batterijpakketten en huurovereenkomsten. Verder heeft het bureau de voorbeeldteksten herschreven na juridische toetsen van de eerder genoemde overnameregelingen.

Download de tweede update van de handreiking op deze pagina.

Categorieën

Kosten en financiering van zero emissie

Trefwoorden

CROW-KpVV, Nederland, overnameregeling, zero-emissiebus, zero-emissiebussysteem