NIEUWS

Op weg naar brandveilige stallingen voor zero-emissiebussen

24 nov, 2022 | Batterij-elektrische bussen, Waterstofbussen

Welke richtlijnen zijn mogelijk voor busstallingen, zodat batterij- en waterstofbussen daar brandveilig kunnen staan en van energie worden voorzien? Naar die vraag heeft het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) onderzoek gedaan in opdracht van CROW-KpVV.

Momenteel zijn er geen richtlijnen voor (brandveiligheids)maatregelen en eventuele gebouwaanpassingen voor het stallen en onderhouden van zero-emissiebussen. Dit is een kennishiaat, oordeelde CE Delft in het onderzoek Inventarisatie veiligheidsaspecten zero-emissiebussen en die leemte was aanleiding voor het onderzoek door NIPV. 
 
Het NIPV-onderzoek brengt mogelijke maatregelen in kaart zoals sprinklerinstallaties, detectie, ventilatie en compartimentering. De voorstellen uit het onderzoek kunnen worden opgenomen in ontwerprichtlijnen voor busstallingen en busstations, zodat batterijbussen en waterstofbussen veilig kunnen worden gestald en opgeladen/getankt.
 

Geen panklaar concept

De studie van NIPV biedt geen panklaar brandveiligheidsconcept voor busremises met zero-emissiebussen. Wel draagt het rapport brandveiligheidsmaatregelen aan waaruit de ontwerper van een busremise een keuze kan maken in overleg met de vervoerder en de opdrachtgever.

Voor het onderzoek heeft NIPV de literatuur geraadpleegd en deskundigen uit de praktijk geïnterviewd. Dit leverde informatie op over zowel de technische als organisatorische veiligheidsaspecten van batterij- en waterstofbussen. Verder gaat het onderzoek in op de huidige brandveiligheidsvoorschriften voor busstallingen ten aanzien van zero-emissiebussen en op enkele voorbeelden uit de praktijk.

Download het onderzoek ‘Ontwerprichtlijnen brandveiligheid stallingen voor zero-emissiebussen’ vanaf deze pagina.

Categorieën

Batterij-elektrische bussen | Waterstofbussen

Trefwoorden

brandveiligheid, CROW-KpVV, elektrische bus, Nederland, remises, stallingen, waterstofbus, zero-emissiebus