NIEUWS

Hogere waardering voor zero-emissiebussen

23 Jun, 2020 | Zero emissie in praktijk

De elektrische bus wordt hoger gewaardeerd door de ov-reiziger dan de brandstofbus. Dat blijkt uit onderzoek van Goudappel Coffeng in het kader van het jaarlijkse OV-Klantenbarometer. Vooral op geluid, klimaat, inrichting en netheid scoort de zero-emissiebus beter.

CROW-KpVV laat met de jaarlijkse OV-Klantenbarometer onderzoeken hoe het is gesteld met de klantwaardering in het openbaar vervoer. In steeds meer ov-concessies rijden zero-emissiebussen, vaak op vaste lijnen. Door de onderzochte ritten te selecteren waarvan zeker is dat die zijn gereden met elektrische bussen kunnen we nagaan of de klanttevredenheid daar verschilt ten aanzien van de ritten met brandstofbussen. 
 
Bureau Goudappel Coffeng zocht het uit. Het algemeen oordeel ligt bij elektrische bussen 0,16 punt hoger dan bij andere bussen: een 7,97 tegenover een 7,81. Ook op de meeste deelaspecten zijn de scores hoger. De meest opvallende is geluid. Het geluid in de zero-emissiebus wordt met +0,59 veel beter gewaardeerd dan in een brandstofbus. Het rapportcijfer is hiervoor een 7,6. Maar ook de onderwerpen klimaat (+0,53), inrichting (+0,40) en netheid (+0,33) laten een fors verschil zien.
 
De vraag is natuurlijk of de hogere scores te danken zijn aan de aandrijfvorm of aan het feit dat het om relatief nieuwe bussen gaat met goede ventilatie, goede stoelen en modernere inrichting. De conclusie in het rapport van Goudappel, dat eind juni verschijnt, is dat het imago van duurzaamheid ook een rol speelt. Dit wordt becijferd op 2 procent. Verwacht mag worden dat het snel toenemend aandeel zero-emissiebussen in ons land de komende jaren een iets hoger klantoordeel als neveneffect heeft. Zo versterken twee doelstellingen uit de Contourennota Toekomstbeeld OV 2040 elkaar, die van gemiddeld een 8 als klantoordeel en die van duurzaamheid.

Categorieën

Zero emissie in praktijk

Trefwoorden

CROW-KpVV, klantoordeel, klantwaardering, OV-Klantenbarometer, zero emissie, zero emissiebus