KENNIS PUBLICATIE

Duurzame bussen in Nederland

23 okt 2019

Op 22 oktober 2019 heeft CROW tijdens een internationaal congres over openbaar busvervoer, georganiseerd in Brussel door de UITP, een toelichting gegeven op het duurzame vervoer per openbaar vervoer bus in Nederland.

Er rijden in Nederland sinds kort 500 elektrische bussen dagelijks rond. Dat is 10% van alle bussen. De Nederlandse aanpak wordt in de vorm van een film (zie download) toegelicht. Want 500 bussen in de dienstregeling is in Europees verband gewoon best wel veel te noemen.

CROW-KpVV helpt opdrachtgevers van het openbaar vervoer bij de realisatie van duurzaam vervoer. Dat doen we door het monitoren van de voortgang van verschonen van de busvloot en door het aanbieden van direct toepasbare kennis zoals ons TCO-Model. Daarnaast werken we samen met DOVA (decentrale ov-autoriteiten) aan de realisatie van het bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus waarbij CROW-KpVV zich richt op het invullen van de kennisbehoefte van de betrokken partijen.

Categorieën

Zero-emissie in praktijk

Trefwoorden

500 ZE-bussen, batterij-elektrische bussen, CROW-KpVV, nederland, waterstofbussen, zero-emissiebus