Poster Milieuprestatie ov-bussen, editie 2020

Poster Milieuprestatie ov-bussen, editie 2020

Drie concessies hebben een grote sprong gemaakt in de milieuwaarde van het wagenpark, blijkt uit de poster Milieuprestatie ov-bussen 2020 van CROW-KpVV. Dat zijn de concessies Regionaal Busvervoer Haaglanden, Noord-Holland Noord en Groningen Drenthe. Gekeken naar het...
Duurzame bussen in Nederland

Duurzame bussen in Nederland

Op 22 oktober 2019 heeft CROW tijdens een internationaal congres over openbaar busvervoer, georganiseerd in Brussel door de UITP, een toelichting gegeven op het duurzame vervoer per openbaar vervoer bus in Nederland. Er rijden in Nederland sinds kort 500 elektrische...
CO2-footprint per reizigerskilometer

CO2-footprint per reizigerskilometer

Wat is de status van de de CO2-footprint in het regionale openbaar en hoe verhouden deze zich tot de diverse modaliteiten? In dit kennisdocument een landelijk overzicht. De CO2-footprint in het regionale vervoer bedraagt 69,2 gram CO2 per reizigerskilometer well...