Onderwerp

Hoe ver zijn we met zero emissie?

Op 1 januari 2020 waren er in ons land 771 zero-emissiebussen in gebruik. Dat is bijna 15% van het totale aantal ov-bussen. Met dit aantal en dit aandeel draait Nederland mee in de Europese top.

 

Jaar Aantal instromende zero-emissiebussen Aantal instromende conventionele bussen Aandeel ze-bussen in totale instroom
2016 80 314 20%
2017 151 295 34%
2018 122 185 42%
2019 350 196 64%
Prognose 2020 643 673 96%

 

Uit de ontwikkeling van de percentages in de tabel blijkt dat de instroom van zero-emissiebussen over de jaren heen gestaag toeneemt, zowel in absolute zin als in aandeel in de totale instroom van bussen. Het bereiken van de doelstelling van 100% instroom van zero-emissiebussen in 2025 ligt dan ook binnen bereik. We zien dat in 2020 de verwachting is dat 96% van de instromende bussen een zero-emissiebus is, dat was 5 jaar geleden nog slechts 20%. Om te komen tot 100% zero-emissiebussen is doorontwikkeling van de batterij- en/of waterstoftechnologie noodzakelijk om ook de lange lijnen te kunnen bedienen.

 

Uitstoot per reizigerskilometer: CO2 en stikstof

CROW-KpVV berekent sinds 2017 de CO2-footprint van het regionale openbaar vervoer. De cijfers over 2017 en 2018 zijn bekend, de cijfers over 2019 worden in september 2020 verwacht. Dan is ook de stikstofuitstoot bekend. De eerste voorlopige uitkomsten staan hieronder.

 

Uitkomsten 2017 en 2018

De CO2-footprint in het regionale openbaar vervoer bedraagt 69,2 gram CO2 per reizigerskilometer well to wheel-emissies (WTW). Per vervoerwijze zijn tram en metro volledig zero emissie (0 gram CO2 per reizigerskilometer). Trams en metro’s rijden op groene stroom. Dat geldt ook voor de geëlektrificeerde regionale treinen. Voor de dieseltrein gaat het om 81 gram CO2 per reizigerskilometer. De bus scoort het  hoogst en komt uit op 113,2 gram. Het is nu het tweede opvolgende jaar dat de footprint voor de bussen in kaart wordt gebracht. Voor tram, metro en regionale trein is het voor het eerst dat dit gebeurt. Zie voor meer informatie de Staat van het regionale openbaar vervoer en de Poster Milieuprestatie ov-bussen 2020

 

Eerste voorlopige uitkomsten 2019

  • De dienstregelinguren liggen 0,7% hoger in 2019 ten opzichte van 2018, oftewel 109.000 dienstregelinguur
  • Het aantal elektrische kilometers is weer verdubbeld, naar 31 miljoen in 2019 (dit was 18 miljoen)
  • Het aantal waterstofkilometers is met 40% toegenomen naar 175 duizend
  • Het aantal gaskilometers is gedaald met 2% naar 43 miljoen
  • De totale CO2-uitstoot is 6% gedaald, zijnde 24.000 ton, ten opzichte van 2018
  • De CO2-uistoot per kilometer is gedaald van 890 gram naar 831 gram gemiddeld per buskilometer
  • De stikstofuitstoot bedroeg 870 ton in 2019

Kennispublicaties met onderwerp

Hoe ver zijn we met ZE?